ISTOTA CHOROBY

doctor-659896_960_720

Określenie istoty choroby, chociaż na pozór wydawałoby się rzeczą łatwą, jest bardzo trudne. Ogólnie można powiedzieć, że choroba jest procesem życiowym czynnościowym, przy czym niekoniecznie musimy stwierdzać jednocześnie zmiany chorobowe anatomiczne, a nawet wręcz przeciwnie, niejednokrotnie nawet wyraźnych zmian anatomicznych nie będziemy uważali za chorobę.

Z pojęciem choroby łączy się bowiem pojęcie pewnej dynamiki. Dla przykładu: człowieka z amputowaną kończyną lub skrzywieniem kręgosłupa będziemy uważa- żali za kalekę, ale nie za chorego. Natomiast w trakcie powstawania tych zmian anatomicznych osobnika będziemy uważali za chorego, a sam ten proces za chorobę. To samo dotyczy pewnych określonych zmian anatomicznych w narządach. Jeżeli narząd mimo pewnych zmian anatomicznych będzie należycie spełniał swoją czynność w ustroju, to osobnika z tą zmianą będziemy uważali za zdrowego, a za chorego dopiero z chwilą, kiedy wskutek zmian chorobowych powstaną zaburzenia czynności narządu, a w następstwie również ustroju.

Należy się teraz zastanowić, dlaczego właśnie moment zakłócenia czynności jest tak ważnym elementem w odróżnieniu zdrowia i choroby. Tu trzeba sięgnąć do określenia, co to w ogóle jest materia żywa i jakie są jej właściwości w odróżnieniu od materii martwej. Według współczesnych poglądów najważniejszą cechą żywej materii jest jej ciągła i nieprzerwana przemiana, tj. zdolność asymilacji i dysymilacji, pozostałe bowiem właściwości żywej materii, jak zdolność wzrostu, rozwoju, rozrodu, oddziaływania na bodźce i przystosowania do zmienionych warunków, są już ściśle zależne od przemiany materii.