Czynność kwasu pantotenowego w ustroju

thermometer-833085_960_720

Czynność kwasu pantotenowego w ustroju została wyjaśniona głównie przez Lipmanna, który wykazał, że kwas pantotenowy stanowi grupę prostetyczną enzymów acetylujących. Koenzym A, zwany też acetylazą, zawiera 10% kwasu pantotenowego, od którego zależy jego aktywność.

Najważniejszym połączeniem koenzymu A jest połączenie acetylo-CoA, czyli aktywnego octanu, w którym reszta kwasu octowego jest połączona z grupą SH, co pod względem chemicznym przedstawia tioester o niezwykle dużej aktywności chemicznej. Aktywny kwas octowy może wchodzić w reakcję- poprzez grupę karboksylową (reakcja syntezy acetylocholiny z choliny), jak również poprzez grupę metylową (synteza kwasu cytrynowego). O wielkiej doniosłości koenzymu A dla ustroju świadczy utlenienie przy jego udziale kwasu pirogronowego, stanowiącego pomost pomiędzy przemianami węglowodanów, tłuszczów i białek. Niezwykle doniosła jest rola koenzymu A w przemianie kwasów tłuszczowych, których zarówno rozpad, jak i synteza odbywa się poprzez dwuwęglowe fragmenty kwasu octowego, aktywowanego przez koenzym A.

Ogólnie można powiedzieć, że koenzym A, ewentualnie będący jego- grupą czynną kwas pantotenowy, jest aktywatorem fragmentów dwu- węglowych, biorących udział w przemianie materii. Jak wielki jest zasięg reakcji przemiany fragmentów dwuwęglowych obrazuje zamieszczony schemat według Novelliego. Bakterie i rośliny syntetyzują kwas pantotenowy, natomiast wyższe zwierzęta zdane są całkowicie na dowóz z zewnątrz. Poza tym wytwarza go obficie ich flora bakteryjna.