CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE

measurement-1698856_960_720

W prawidłowych warunkach ustrój poddany jest stałemu działaniu ciśnienia atmosferycznego, wyrażającego się ciężarem słupa rtęci 760 mm. W zależności od wznoszenia się nad poziom morza lub schodzenia poniżej tego poziomu ciśnienie atmosferyczne ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, będąc źródłem szeregu zaburzeń.

W ramach fizjologicznej adaptacji ustrój może się w szerokim zakresie przystosować do zmian ciśnienia atmosferycznego, co w granicach możliwości adaptacyjnych umożliwia przebywanie na dużych wysokościach (w górach lub przy wzlotach samolotów) lub głębokościach poniżej poziomu wody.

Na warunki atmosferyczne składa się wiele czynników fizycznych, jak ciepło, zimno, wilgoć, promieniowanie, ciśnienie atmosferyczne, skład powietrza, światło itp. Dlatego zrozumiały jest wpływ klimatu na powstawanie szeregu chorób. Na przykład gościec stawowy stosunkowo często występuje w Anglii i krajach skandynawskich, podczas gdy w krajach południowych jest on raczej rzadkim schorzeniem.

Również u nas ludność wiejska choruje znacznie częściej na gościec niż ludność miejska, co wynika z większego narażenia na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych na wsi. Najwyraźniej wpływ czynników klimatycznych jest widoczny w występowaniu tzw. chorób sezonowych, zależnych od pór roku. I tak dur brzuszny i czerwonka występują przede wszystkim w sezonie letnio-jesiennym, biegunki niemowląt w okresie letnim, krzywica i katar sienny w okresie wiosennym.

W związku ze zwiększoną wilgotnością powietrza, występującą zwłaszcza przed zmianą pogody (deszczami), występują charakterystyczne bóle zrostów opłucnej lub stawów ze zmianami łącznotkankowymi na skutek pęcznienia tkanki łącznej. Również ogólne poczucie chorego, zwłaszcza z niewydolnością układu krążenia, ulega w tym okresie pogorszeniu. W tym okresie wzrasta również liczba zejść śmiertelnych, co wywołane jest ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.