Badania struktury bakteriofagów

medic-563423_960_720

Badania struktury bakteriofagów wykazały, że składają się one z powłoczki białkowej, tworzącej rodzaj głowy wirusa, w którym znajduje się kwas dezoksyrybonukleinowy bakteriofaga. Następnie bakteriofag ma szyjkę z płytką zakończoną kilkoma wiciami.

Za pomocą wici i płytki bakteriofag przyczepia się do komórki bakteryjnej, po czym szyjka ulega skróceniu, a kwas dezoksyrybonukleinowy zawarty w głowie bakteriofaga dostaje się poprzez przewód szyjkowy do wnętrza ciała bakterii. Część białkowa wirusa pozostaje na zewnątrz komórki bakteryjnej.

Z tą chwilą rozpoczyna się cykl rozwojowy bakteriofaga. W ciągu pierwszych 6-8 minut od wprowadzenia kwasu dezoksyrybonukleinowego do wnętrza komórki pojawiają się przeważnie jeszcze nie znane procesy biochemiczne, po czym najpierw następuje produkcja nowego kwasu dezoksyrybonukleinowego wirusa, a po upływie dalszych kilku minut również białka wirusowego. Procesy te przebiegają tak szybko, że już po upływie około 20 minut pojawia się kilkaset nowych bakteriofagów, które doprowadzają swego żywiciela, tj. komórkę bakteryjną do zagłady.