Badania Morgana

doctor-563428_960_720

Badania Morgana dotyczą umiejscowienia genów. Morgan przeprowadził swoje badania nad muszką owocową (Drosophila). Muszka ta stanowi dogodny obiekt obserwacji ze względu na wyjątkowo duże chromosomy komórek śliniankowych. Podczas obserwacji tych chromosomów towarzyszą swoiste zaburzenia rozwoju ciała muszki, jak inny rodzaj uskrzydlenia, śmiertelność itp. Na podstawie tych badań Morgan umiejscowił mendlowskie geny w chromosomach, a uwzględniając hipotezy Weismanna, w chromosomach komórek płciowych. Odtąd cała nauka dziedziczności skierowała główny swój wysiłek na badania współzależności dziedziczenia od zmian budowy chromosomów.

Rychło nastąpiły dalsze uzupełnienia, które przyczyniły się przede wszystkim do określenia istoty informacji genetycznej i jej znaczenia w procesie biosyntezy białek, jak również mechanizmów regulacji syntezy białek w ustroju. Innymi słowy – dość ogólnikowe pojęcia genetyczne zostały sprowadzone do konkretnych pojęć biochemicznych, co dało początek tzw. genetyce molekularnej, a następnie przeniesione na dziedzinę biologii stały się podwaliną nowego kierunku, zwanego biologią molekularną, w której tłumaczenie wszelkich zjawisk życiowych odbywa się na zasadzie prostych reakcji cząsteczkowych (inaczej molekularnych). W ten sposób bardzo znacznie zbliżyliśmy się do wyjaśnienia istoty procesów życiowych, przy czym często tajemnicze – niemal nadnaturalne zjawiska życiowe – znalazły niezwykle proste wyjaśnienie w zwykłych prawach fizycznych i chemicznych, czyli, innymi słowy, straciły swoją tajemniczą nadnaturalność.