Badania mechanizmu działania kwasu foliowego w ustroju

heart-1698840_960_720

Badania mechanizmu działania kwasu foliowego w ustroju wykazały, że w przemianie materii, podobnie jak kwas pantotenowy aktywuje fragmenty dwuwęglowe, tak kwas foliowy aktywuje fragmenty jednowęglowe, czyli pochodne kwasu mrówkowego. Aktywny kwas mrówkowy w połączeniu z kwasem foliowym stanowi koferment F. Zakres reakcji jednowęglowych fragmentów w ustroju jest bardzo duży, a zasięg ich najlepiej obrazuje schemat według Leuthardta.

Ze schematu tego wynika, że jednowęglowe fragmenty aktywnego mrówczanu mają decydujące znaczenie dla syntezy puryn. Toteż kwas foliowy jest niezbędny dla syntezy kwasu dezoksyrybonukleinowego i tym samym mitozy nie mogą się odbywać w razie nieobecności kwasu foliowego w ustroju.